En cumprimento do deber de información establecido no Artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), o propietario do sitio web informa o seguinte:

  • Denominación social: Beatriz Pérez Lema
  • NIF: 46911952W
  • Enderezo: Avda. das Mariñas, s/n, Pazo de Arenaza, 15171 Iñás, Oleiros (A Coruña)

Cos límites establecidos pola lei, Beatriz Pérez Lema non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que conteñen as súas páxinas web.

Os contidos e informacións non vinculan a Beatriz Pérez Lema nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún tipo xa que se trata meramente dun servizo ofrecido con carácter informativo e divulgativo.

As páxinas de Internet de Beatriz Pérez Lema poden conter enlaces (ligazóns) a outras páxinas de terceiras partes que Beatriz Pérez Lema non pode controlar. Por iso, Beatriz Pérez Lema non pode asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros.

Os textos, imaxes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluídos neste sitio web son propiedade exclusiva de Beatriz Pérez Lema ou dos seus licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial, deberá contar co consentimento expreso de Beatriz Pérez Lema.

Do mesmo xeito, para acceder a algúns dos servizos que Beatriz Pérez Lema ofrece a través do sitio web, deberá proporcionar algúns datos de carácter persoal. En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, infórmase que, mediante a cumplimentación dos presentes formularios, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de Beatriz Pérez Lema co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos, así como para informarlle das mellores do sitio web.

Tamén lle informamos de que terá a posibilidade en todo momento de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación e portabilidade dos seus datos de carácter persoal, de maneira gratuita a través do correo electrónico: info@escuelagallegadebienestar.es ou na dirección: Avda. das Mariñas, s/n, Pazo de Arenaza, 15171 Iñás, Oleiros (A Coruña).

×